Yako Danışmanlık olarak müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri  yönetimine iletilir.

- İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı

- Özlük dosyalarındaki eksik evraklar

- Aylık sigorta prim bildirgeleri

- İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu

- İşyeri tehlike dereceleri

- Bordroların SGK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tesbiti

personel